Regulamentul

terms

I. Dispoziţiile generale

 1. Prezentul regulament stabileste regulile de prestare a serviciilor pe cale electronică de către societatea VIN-Info Sp. z o.o. cu sediul din Katowice, strada Modelarska18, şi în special precizează:
  1. drepturile şi obligaţiile societăţii VIN-Info Sp. z o.o. şi ale Utilizatorilor serviciului VIN-Info Sp. z o.o. referitoare la prestarea serviciilor pe cale electronică,
  2. tipurile, cadrul şi regulile de prestare a serviciilor
  3. declinarea responsabilităţii societăţii VIN-Info Sp. z o.o. aferentă prestării serviciilor pe cale electronică
 2. Prezentul regulament este pus la dispoziţia Utilizatorilor gratuit, prin intermediul site-ului ro.vin-info.com sub forma care permite descărcarea, înregistrarea şi imprimarea.Utilizatorul este obligat să ia la cunostinţa conţinutul prezentului regulament anterior folosirii serviciilor Site-ului, dar înregistrarea la site-ul VIN- Info echivalează cu acceptarea prevederilor acestui regulament.
 3. Prin definiţiile folosite în prezentul regulament trebuie înteles:
  1. Utilizatorul: persoana care foloseşte serviciile prestate de către sociatatea VIN-Info Sp. z o.o. sau care vizualizeaza Site-ul ro.vin-info.com
  2. Website: pagina de internet disponibilă la adresa ro.vin-info.com şi prin intermediul căreia societatea VIN-Info Sp. z o.o. prestează servicii pe cale electronică.
  3. Sistem informatizat - un set de dispozitive cooperante şi software-ul care asigură prelucrarea şi stocarea, precum şi trimitera şi recepţionarea datelor prin reţelele de telecomunicaţii care folosesc reţeaua corespunzătoare pentru un anumit tip de echipamente terminale, în sensul Legii din 21 iulie 2000 - Legea telecomunicaţiilor.

II. Tipurile de servicii prestate pe cale electronică

 1. VIN-Info Sp. z o.o. prestează următoarele servicii pe cale electronică:
  1. serviciul „verificarea autovehiculului” care include:
   • - decodarea numărului VIN (de şasiu)
   • - verificarea registrelor indicate pe site-ul VIN-Info de autovehiculele furate
   • - verificarea defectelor de fabricaţie
   • - informaţiile despre producătorul autovehiculului
   • - fotografiile referitoare la autovehiculul verificat /li>
   • - imprimarea raportului de verificare a vehiculului
 2. Utilizatorul ia actul de fapt că în funcţie de autovehiculul,de producătorul acestuia, de anul şi de locul fabricaţiei precum şi de locul de origine, datele disponibile pot fi incomplete ceea ce este un factor independent de societatea VIN-Info Sp. z o.o. şi în consecinţă, informaţiile puse la dispoziţia Utilizatorului prin intermediul site-ului ro.vin-info.com, în cadrul serviciului prestat, pot fi mai restrînse decât cele care au fost menţionate în alineat 1.
 3. Utilizatorul ia actul de fapt că vizitarea site-ului ro.vin-info.com echivalează cu acceptarea reglementărilor prezentului regulament. Conţinutul de pe site-urile ro.vin-info.com este proprietatea intelectuală a întreprinderii VIN-Info Sp. z o.o..
 4. ZContractul de prestare a serviciilor pe cale electronică se va închieia odată cu folosirea serviciilor.

III. Codul de acces şi plata

 1. Înregistrarea contului de utilizator, accesul la cont şi păstrarea contului de utilizator în serviciul web VIN-Info sunt gratuite.
 2. VIN-Info Sp. z o.o. pune la dispozitie utilizatorilor înregistraţi serviciile plătite. Serviciile plătite garantează accesarea la conţinutul bazelor de date în limitele menţionate în descrierea produsului pe pagina web care depinde de varianta de preţ a serviciului achitat:
  1. după verificarea achitării online
  2. sau, în cazul achitării prin intermediul serviciului SMS-Premium, după introducerea codului de acces în câmpul corespunzător.
 3. Informaţiile despre preţul serviciului referitor la „ generarea raportului privind autovehiculul în conformitate cu numărul VIN” – care depinde de gama informaţiilor care pot fi obţinute precum şi de opţiunile alese de către Utilizatorul – sunt afişate pe portalul VIN-Info sub forma calculaţiei finale într-o fereastră care va apărea după verificarea gratuită a bazelor de date şi după determinarea tipului şi a cantităţii informaţiilor accesibile pentru numărul VIN precizat.
 4. Realizarea plăţii este posibilă prin intermediul serviciilor externe de plată electronică indicate de către VIN-Info.
 5. Procedurile de plată sunt precizate în regulamentele stabilite de către externi şi independenţi furnizori de servicii.
 6. Cumpărarea raportului referitor la autovehiculul prin intermediul serviciului de plată electronică se face prin:
  1. Alegerea tipului şi a variantului de serviciu
  2. Indicarea adresei e-mail folosită de către Utilizatorul
  3. verificarea comenzii
 7. Cumpărarea codului prin SMS constă în trimiterea unui mesaj SMS din telefon portabil.Plăţile, opţiunile serviciilor şi numerele de telefon pe care trebuie să fie trimis mesajul SMS sunt indicate în timpul procedurei de generare a raportului.
 8. După realizarea şi acceptarea plăţii Utilizatorul este redirecţionat pe pagina cu numerele VIN care au fost verificate de către el în ultimele 30 de zile. Generarea raportului durează de la câteva secunde până la câteva minute şi în timp de generare raportul are statusul „ în curs”.
 9. După generarea raportului, pe adresa e-mail a Utilizatorului este trimis link-ul cu raportul.Utilizatorul poate, în fiecare moment dat, vizualiza pagina ro.vin-info.com şi indicând adresa e-mail să revizioneze raporturile din ultimele 30 de zile.

IV. Serviciul „verificarea autovehiculului”

 1. Serviciul „verificarea autovehiculului” este accesibilă în versiunea plătită.
 2. Serviciul în versiunea comercială permite generarea următoarelor informaţii despre autovehiculul:
  1. afişarea tuturor informaţii accesibile pentru Societatea VIN-Info Sp. z o.o. care sunt codate în numărul VIN
  2. afişarea informaţiilor din care reiese că autovehiculul figurează ca fiind furat sau nu în bazele de date referitoare la autovehiculele raportate furate în anumite ţări europene
  3. afişarea de înregistrăţi referitoare la autovehiculele cu defectele de fabricaţie fiind descoperite de producătorul şi rechemate în service pentru a repara gratuit defectul de fabricaţie
  4. afişarea informaţiilor despre producătorul
  5. afişarea fotografiilor autovehiculului verificat, dacă ele există în bazele de date ale Societăţii VIN-Info Sp. z o.o. sau în resursele reţelei
  6. generarea istoriculului de exploatare care cuprine: datele inspecţiilor tehnice , tipul inspecţiei tehnice, kilometrajul real notat în ziua respectivă, dacă ele există în bazele de date ale Societăţii VIN-Info Sp. z o.o. sau în resursele reţelei
  7. generarea raportului sumar în formatul PDF

V. Condiţiile tehnice de prestare a serviciilor.

Pentru a utiliza serviciile în mod satisfăcător, Utilizatorul trebuie să dispune de conexiunea Internet , browser-ul (minim Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 1.5, Opera 9, Google Chrome, Safari 3), având activate opţiunile JavaScript şi cookies, precum şi browser-ul Adobe Acrobat Reader versiunea 3.0 sau mai recentă.

VI. Reclamaţiile

 1. Utilizatorul este îndreptăţit să depună reclamaţiile cu privire la Serviciile prestate.
 2. Reclamatiile pot fi depuse în scris la sectiunea « contact » de pe site-ul sau în scris la adresa Societăţii VIN-Info Sp. z o.o. Reclamaţia depusă corespunzător trebuie să contină următoarele date:
  1. informaţii privind Utilizatorul (prenumele şi numele acestuia, e-mail-lul, adresa de corespondenţă)
  2. descrierea problemei la care se referă reclamaţia,
  3. data, modalitatea de plată şi numărul de plată cât şi numărul de telefon şi codul în cazul achitării prin intermediul SMS premium.
 3. Societatea VIN-Info Sp. z o.o. va face toate eforturi posibile pentru a soluţiona reclamaţia în intervalul de 14 zile de la data primirii. Utilizatorul va fi informat cu privire la rezultatul reclamaţiei sale în scris la adresa sau pe e-mail indicat în formularul.
 4. Reclamaţiile care nu conţin datele sus menţionate în alineat 2 nu vor fi soluţionate.

VII. Declinarea responsabilităţii

 1. Site-ul şi conţinutul acestuia sunt furnizate Utilizatorilor ca un ajutor. Conţinutul prezentat este pus la dispoziţia utilizatorului sub forma care îi permite accesarea liberă.Este posibil că informațiile sau datele de pe site-ul nostru nu sunt lipsite de erori şi Societatea VIN-Info Sp. z o. o. nu poate garanta că serviciul nu să fie întrerupt, fără erori de acces la site-ul sau afectat de astfel de probleme. VIN-Info Sp. z o. o. îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul paginilor şi de a înceta publicarea acestora în orice moment.
 2. SocietateaVIN-Info Sp. z o.o nu este responsabilă pentru erori de transmitere a datelor, în special provocate de defecţiuni de sisteme IT, sisteme de telecomunicaţii, sisteme electrice şi precum şi de întârzierile în executarea transmiterii datelor de către un operator extern care asigură transmiterea datelor. Societatea VIN-Info Sp. z o.o. nu îşi asumă responsabilitatea de imposibilitatea accesării site-ului din cauzele independente de voinţa societăţii VIN-Info Sp. z o.o.
 3. Utilizatorul ia la cunoştinţa că datele furnizate prin intermediul site-ului, mai ales cele provenite din surse externe, în particular datele din baza de date referitoare la vehicule raportate furate, nu sunt oferite decât cu titlu de îndrumare, cu scopul de a ajuta utilizatorul. În situaţia când datele furnizate ar putea sugera provenienţa ilicită a autovehiculului sau ar trezi anumite îndoieli, trebuie să contactaţi autorităţile competente naţionale şi Societatea VIN-Info Sp. z o.o pentru a verifica aceste informaţii.
 4. Societatea VIN-Info Sp. z o.o. nu respunde pentru daunele provocate de folosirea sau imposibilitatea folosirii serviciilor oferite pe site-uri ro.vin-info.com, daunele produse de acţiunile neadecvate, eroriile, deficienţele, interferenţele, defectele, întîrzierile în efectuarea operaţiunilor sau în transmiterea datelor, viruşi, liniile sau sistemele informatice avariate. Societatea VIN-Info Sp. z o.o nu controlează datele provenite de sursele externe şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora.
 5. VIN-Info Pagini Sp. z o. o. pot include căile de redirecţionare către site-urile Web aflate în posesia sau sub conducerea altor societăţi, în special către cele care prestează serviciile de plată. Când Utilizatorul se conectează la site-urile care aparţin altor întreprinderi, este obligat să se familiarizeze cu regulile de utilizare a acestor servicii şi să le respecteze. VIN-Info Sp. z o. o. nu are nicio influenţă cu privire la conţinutul pus la dipoziţia pe paginile sau site-urile web străine şi nu îşi asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru materialele care se află pe aceste pagini sau site-uri. În plus, includerea redirecţionărilor către site-urile care nu sunt deţinute de VIN-Info Sp. z o. o. nu echivalează cu acceptarea site-ului, produselor sau a serviciilor propuse sau conţinute de acesta.

VIII. Dreptul de autor

 1. Societatea VIN-Info Sp. z o.o. fiind proprietarul paginilior de internet, îşi exprimă acordul de a le vizualiza şi de a citi conţinutul acestora pe calculatorul Utilizatorului şi de a imprima copiile acestor pagini numai pentru folosul personal. Distribuirea ulterioară către terţi nu este posibilă decât cu acordul exprimat anterior în scris obţinut de Societatea VIN-Info Sp. z o.o.
 2. Utilizatorului îi este interzis să copieze, să transfere, să distribuie sau să stocheze conţinutul complet sau parţial al site-ului sub orice formă. Utilizatorului îi sunt interzise traducerea, adaptarea, decompilarea, modificările formei sau oricare alte schimbări referitoare la codul sursă al paginii web.
 3. Anumite documente care fac parte a paginii de internet pot fi supuse unor reglamentări suplimentare, menţionate în aceste documente.

IX. Interzicere de a furniza conţinutului ilegal

 1. Utilizatorul, publicând orice materiale, de exemplu prin intermediul poştei electronice sau în mod direct pe site-ul VIN-Info Sp. z o.o., garantează că va respecta următoarele indicaţii:
  1. Utlilizatorul ia la cunoştinţă şi acceptă faptul că este interzis să furnizeze pe site-ul VIN-Info Sp. z o.o. conţinutul având caracter ilegal, calomnios, înşelător precum şi conţinutului care conţine viruşi, sau care ar putea să cauzeze o dezorganizare sau o deteriorare a sistemelor IT.
  2. Utilizatorul declară că va lua fără întârziere şi în mod rezonabil măsurile necesare pentru a elimina din materialele publicate orice viruşi sau alte elemente nedorite care ar putea avea efecte negative.
  3. Utilizatorul declară că este posesorul materialelor respective sau are dreptul nelimitat să le transmite întreprinderii VIN-Info Sp. z o.o. în vederea publicării gratuite şi punerii acestora sau a unei părţi ale acestora la serviciile prestate de către întreprinderea VIN-Info Sp. z o. o. contra cost şi fără asumarea responsabilităţii.

X. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Societatea VIN-Info Sp. z o.o. este îndreptăţită să prelucreze datele cu caracter personal ale Utilizatorului, fără acordul acestuia, care sunt necesare pentru închieierea, întocmirea sau modificarea precum şi rezilierea contractului, în particular:
  1. Numele şi prenumele Utilizatorului/li>
  2. CNP
  3. Adresa de reşedinţă fixă
  4. Adresa de corespondenţă
  5. Datele necesare pentru verificarea semnăturii electronice
  6. e-mail-uri Utilizatoruluia
 2. Societatea VIN-Info Sp. z o.o. poate, fără acordul Utilizatorului, prelucra alte date decât cele sus enumerate dacă ele sunt necesare pentru prestarea unui tip de serviciu sau pentru decontarea serviciului prestat. Aceste date vor fi desemnate ca necesare prestării serviciilor.
 3. Societatea VIN-Info Sp. z o.o. poate prelucra datele de exploatare ale Utilizatorului , şi anume aceste date care se referă la modul de folosire de către Utilizatorul al serviciilor, cum ar fi:
  1. Codurile de identificare ale Utilizatorului generate pe baza datelor sus menţionate
  2. Codurile de identificare ale punctelor terminale de rețea de telecomunicații sau ale sistemului informatic şi de comunicații folosit de Utilizatorul
  3. Informaţiile referitoare la începerea şi terminarea folosirii serviciilor precum şi la gama de servicii utilizate de fiecare dată
  4. Informaţiile cu privire la folosirea serviciilor de către Utilizatorul
 4. Societatea VIN-Info Sp. z o.o. nu va prelucra datele cu caracter personal ale Utlilizatorului menţionate în XI.1 al Regulamentului din momentul când acesta nu mai utilizează serviciile, cu excepţia datelor care sunt:
  1. necesare pentru decontarea serviciului şi recuperarea creanțelor în legătură cu serviciul prestat şi neachitat
  2. necesare pentru publicitate, cercetare de piaţa, precum şi cele care se referă la comportamentul şi preferințele ale beneficienţilor dar rezultatele obţinute în urma acestor cercetări vor fi prelucrate în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor furnizate de către Societatea cu consimțământul explicit al Utilizatorului.
  3. Necesare pentru clarificarea circumstanţelor cu privire la utilizarea neautorizată a serviciului.
  4. acceptate să fie prelucrate în temeiul celorlalte prevedări legale sau contractuale

XI. Riscurile potenţiale aferente utilizării serviciilor prestate pe calea electronică

Troieni: programele nocive tip troian sunt instalate fără acordul şi ştiinţa utilizatorului prin intermediul altor programe unde sunt ascunse şi obiectivul lor principal este de a permite accesul neautorizat la calculatorul unui utilizator şi de a prelua controlul asupra calculatorului respectiv. Căii troieni intră într-un computer ascunzându-se întrun program aparent legitim cum ar fi un economizor de ecran, un joc sau un alt software aparent util şi inofensiv. Utilizatorul execută în mod inconştient programul primit pe e-mail de către un expeditor răuvoitor.

Viruşii: Un virus de calculator, este un program de calculator proiectat să se autoreplice şi să se împrăştie. Înfectând calculatorul, viruşii se imprăştie ataşându-se de mail-uri şi ajung pe calculatoarele persoanelor ale căror adresele electronice erau găsite în cartea de adrese sau în istoricul corespondenţei. Pentru a nu fi descoperit, virusul se ascunde după un expeditorul fals al cărui adresa electronică a fost găsită în program de mail al victimei. Proprietarului calculatorului îi este dificil să identifice calculatorul infectat. Dacă nu suntem siguri de identitatea expeditorului, mai bine este să nu răspundem la mail-uri, fiindcă aceasta poate genera încărcarea reţelei provocată de viruşii. Viruşii, în afară de a se multiplica, pot executa acţiuni distructive în calculator, cum ar fi ştergerea fişierelor sau distrugerea sistemului de operare al calculatorului atacat. Viruşii pot infecta alte programele găsite în sistem prin includerea codului propriu.

Spamul: Spamul acesta sunt mesajele electronice nesolicitate trimise către mai mulţi destinatari. Foarte des, destinatarii nu au avut niciodată contact cu expeditorii şi nu sunt interesaţi de primirea acestor mesaje. Mesajele conţin informaţiile promoţionale, oferte de servicii internet sau metode „de câştig pe internet” – de fapt, conţinutul mesajelor nu are nicio importanţă. Toate scrisorile în lanţ precum şi avertizările false, de exemplu de viruşi, echivalează cu spamul. Spammerul obţine adresele destinatorilor din paginile www şi forumuri de discuţii.

XII. Dispoziţiile finale

 1. Prezentul Regulament intră în vigoare la date de 23.09.2011
 2. VIN-Info Sp. z o.o. are dreptul la modificarea unilaterală a prevederilor prezentului Regulament. Modificările intră în vigoare din momentul punerii la dispozitie a textului Regulamentului modificat pe pagina de internet ro.vin-info.com.
 3. Legea aplicabilă este legea Republicii Polone.