Regulament de prestare a serviciilor pe cale electronică de către societatea VIN-Info Sp. z o.o.

terms

I. Dispoziţiile generale

 1. Prezentul regulament stabileste regulile de prestare a serviciilor pe cale electronică de către societatea VIN-Info Sp. z o.o. cu sediul din Katowice, strada Modelarska18, şi în special precizează:
  1. drepturile şi obligaţiile societăţii VIN-Info Sp. z o.o. şi ale Utilizatorilor serviciului VIN-Info Sp. z o.o. referitoare la prestarea serviciilor pe cale electronică,
  2. tipurile, cadrul şi regulile de prestare a serviciilor
  3. declinarea responsabilităţii societăţii VIN-Info Sp. z o.o. aferentă prestării serviciilor pe cale electronică
 2. Prezentul regulament este pus la dispoziţia Utilizatorilor gratuit, prin intermediul site-ului www.vin-info.pl sub forma care permite descărcarea, înregistrarea şi imprimarea.Utilizatorul este obligat să ia la cunostinţa conţinutul prezentului regulament anterior folosirii serviciilor Site-ului, dar înregistrarea la site-ul VIN- Info echivalează cu acceptarea prevederilor acestui regulament.
 3. Prin definiţiile folosite în prezentul regulament trebuie înteles:
  1. Utilizatorul: persoana care foloseşte serviciile prestate de către sociatatea VIN-Info Sp. z o.o. sau care vizualizeaza Site-ul www.vin-info.pl, www.autobaza.pl
  2. Website: pagina de internet disponibilă la adresa www.vin-info.pl, www.autobaza.pl şi prin intermediul căreia societatea VIN-Info Sp. z o.o. prestează servicii pe cale electronică.
  3. Sistem informatizat - un set de dispozitive cooperante şi software-ul care asigură prelucrarea şi stocarea, precum şi trimitera şi recepţionarea datelor prin reţelele de telecomunicaţii care folosesc reţeaua corespunzătoare pentru un anumit tip de echipamente termi