Regulamentul

terms

I. Dispoziţiile generale

 1. Prezentul regulament stabileste regulile de prestare a serviciilor pe cale electronică de către societatea VIN-Info Sp. z o.o. cu sediul din Katowice, strada Modelarska18, şi în special precizează:
  1. drepturile şi obligaţiile societăţii VIN-Info Sp. z o.o. şi ale Utilizatorilor serviciului VIN-Info Sp. z o.o. referitoare la prestarea serviciilor pe cale electronică,
  2. tipurile, cadrul şi regulile de prestare a serviciilor
  3. declinarea responsabilităţii societăţii VIN-Info Sp. z o.o. aferentă prestării serviciilor pe cale electronică
 2. Prezentul regulament este pus la dispoziţia Utilizatorilor gratuit, prin intermediul site-ului www.vin-info.pl sub forma care permite descărcarea, înregistrarea şi imprimarea.Utilizatorul este obligat să ia la cunostinţa conţinutul prezentului regulament anterior folosirii serviciilor Site-ului, dar înregistrarea la site-ul VIN- Info echivalează cu acceptarea prevederilor acestui regulament.
 3. Prin definiţiile folosite în prezentul regulament trebuie înteles:
  1. Utilizatorul: persoana care foloseşte serviciile prestate de către sociatatea VIN-Info Sp. z o.o. sau care vizualizeaza Site-ul www.vin-info.pl, www.autobaza.pl
  2. Website: pagina de internet disponibilă la adresa www.vin-info.pl, www.autobaza.pl şi prin intermediul căreia societatea VIN-Info Sp. z o.o. prestează servicii pe cale electronică.
  3. Sistem informatizat - un set de dispozitive cooperante şi software-ul care asigură prelucrarea şi stocarea, precum şi trimitera şi recepţionarea datelor prin reţelele de telecomunicaţii care folosesc reţeaua corespunzătoare pentru un anumit tip de echipamente terminale, în sensul Legii din 21 iulie 2000 - Legea telecomunicaţiilor.

II. Tipurile de servicii prestate pe cale electronică

 1. VIN-Info Sp. z o.o. prestează următoarele servicii pe cale electronică:
  1. serviciul „verificarea autovehiculului” care include:
   • - decodarea numărului VIN (de şasiu)
   • - verificarea registrelor indicate pe site-ul VIN-Info de autovehiculele furate
   • - verificarea defectelor de fabricaţie
   • - informaţiile despre producătorul autovehiculului
   • - fotografiile referitoare la autovehiculul verificat /li>
   • - imprimarea raportului de verificare a vehiculului
 2. Utilizatorul ia actul de fapt că în funcţie de autovehiculul,de producătorul acestuia, de anul şi de locul fabricaţiei precum şi de locul de origine, datele disponibile pot fi incomplete ceea ce este un factor independent de societatea VIN-Info Sp. z o.o. şi în consecinţă, informaţiile puse la dispoziţia Utilizatorului prin intermediul site-ului www.vin-info.pl, www.autobaza.pl, în cadrul serviciului prestat, pot fi mai restrînse decât cele care au fost menţionate în alineat 1.
 3. Utilizatorul ia actul de fapt că vizitarea site-ului www.vin-info.pl, www.autobaza.pl echivalează cu acceptarea reglementărilor prezentului regulament. Conţinutul de pe site-urile www.vin-info.pl, www.autobaza.pl este proprietatea intelectuală a întreprinderii VIN-Info Sp. z o.o..
 4. ZContractul de prestare a serviciilor pe cale electronică se va închieia odată cu folosirea serviciilor.

III. Codul de acces şi plata

 1. Înregistrarea contului de utilizator, accesul la cont şi păstrarea contului de utilizator în serviciul web VIN-Info sunt gratuite.
 2. VIN-Info Sp. z o.o. pune la dispozitie utilizatorilor înregistraţi serviciile plătite. Serviciile plătite garantează accesarea la conţinutul bazelor de date în limitele menţionate în descrierea produsului pe pagina web care depinde de varianta de preţ a serviciului achitat:
  1. după verificarea achitării online
  2. sau, în cazul achitării prin intermediul serviciului SMS-Premium, după introducerea codului de acces în câmpul corespunzător.
 3. Informaţiile despre preţul serviciului referitor la „ generarea raportului privind autovehiculul în conformitate cu numărul VIN” – care depinde de gama informaţiilor care pot fi obţinute precum şi de opţiunile alese de către Utilizatorul – sunt afişate pe portalul VIN-Info sub forma calculaţiei finale într-o fereastră care va apărea după verificarea gratuită a bazelor de date şi după determinarea tipului şi a cantităţii informaţiilor accesibile pentru numărul VIN precizat.
 4. Realizarea plăţii este posibilă prin intermediul serviciilor externe de plată electronică indicate de către VIN-Info.
 5. Procedurile de plată sunt precizate în regulamentele stabilite de către externi şi independenţi furnizori de servicii.
 6. Cumpărarea raportului referitor la autovehiculul prin intermediul serviciului de plată electronică se face prin:
  1. Alegerea tipului şi a variantului de serviciu
  2. Indicarea adresei e-mail folosită de către Utilizatorul
  3. verificarea comenzii
 7. Cumpărarea codului prin SMS constă în trimiterea unui mesaj SMS din telefo