Ce inseamna VIN?


VIN (Vehicle Identification Number)numit curent NUMĂRUL DE ŞASIU este o combinaţie de semne, care este atribuit unui autovehiculul de către constructoru în vederea identificării acestuia. Datorită standardului ISO 3779 – 1983 unde sunt precizate conţinutul şi compunerea numărului de identificare al autovehiculului, poate fi creat un sistem standardizat de identificare al autovehiculelor unic pentru întragă lume.

VIN

VIN are trei părţi distincte:


WMI - cod de identificare mondială atribuit constructorului – este codul artibuit constructorului în vederea idnetificării acestuia.Codul are 3 caractere (literă sau cifră), aribuite de către autoritatea competentă din ţara unde se află sediul constructorului în înţelegere cu organizaţia internaţională pentru standardele ISO sau cu reprezentantul acesteia în ţara respectivă.

VDS - descripor – conţine 6 caractere şi arată caracteristicile generale ale autovehiculului. Caracterele, structura lor şi semnificarea sunt concepute de producătorul. Poziţiile care nu sunt folosite de către producătorul sunt umplute de caracterele alese liber şi fără semnificarea precisă.

VIS - numărul de serie – ultimele opt caractere din care cele ultimele patru trebuie să fie cifre. Dacă producătorul vrea simboliza în indicatorul VIS anul de fabricaţie şi/sau fabrica producătoare, se recomandă ca anul fabricaţiei să fie plasat în prima parte a VIS-ului, dar fabrica în cealaltă parte a VIS-ului. Prin „anul” se înţelege un an calendaristic, în care a fost fabricat autoturismul sau anul model al autovehiculului în conformitate cu menţiunile producătorului.

VIN este o combinaţie alfanumerică cu excepţia ultimelor patru caractere. Pot fi folosite ur