Ce înseamnă numărul VIN? Cum verific numărul VIN?

VIN (Vehicle Identification Number) numit curent NUMĂRUL DE ŞASIU, este o combinaţie de caractere unică atribuită autovehicului de către producător în vederea identificării acestuia. Datorită standardului ISO 3779 – 1983 unde sunt precizate conţinutul şi compunerea numărului de identificare al autovehiculului, poate fi creat un sistem standardizat de identificare al autovehiculelor unic pentru întreagă lume.

Tabliczka znamionowa

VIN are trei părţi distincte:

WMI - cod de identificare mondială atribuit constructorului – este codul atribuit constructorului în vederea idnetificării acestuia. Codul are 3 caractere (litere sau cifre), atribuite de către autoritatea competentă din ţara unde se află sediul constructorului în înţelegere cu organizaţia internaţională pentru standardele ISO sau cu reprezentantul acesteia în ţara respectivă.

VDS - descripor – conţine 6 caractere ce arată caracteristicile generale ale autovehiculului. Caracterele, structura şi semnificația lor sunt concepute de producător. Poziţiile care nu sunt folosite de către producător sunt completate cu caractere alese libe, fără a avea o semnificație anume.

VIS - numărul de serie – ultimele opt caractere (ultimele patru trebuie să fie cifre). Dacă producătorul dorește, poate coda în VIS, anul de fabricaţie şi/sau fabrica producătoare. Se recomandă ca anul fabricaţiei să fie plasat în prima parte a codului VIS, iar fabrica în partea opusă. Prin „anul” se înţelege un an calendaristic, an în care a fost fabricat autoturismul sau anul modelului și este în conformitate cu menţiunile producătorului.

VIN este o combinaţie alfanumerică cu excepţia ultimelor patru caractere. Pot fi folosite următoarele litere din alfabetul latin, scrise cu majuscule, şi cifre arabe: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.

Producătorii pot separa cele trei părţi ce alcătuiesc numărul VIN prin caractere diferite de cele de mai sus. Caracterele separatoare nu pot fi folosite în acte. VIN-ul amplasat în sau pe autovehiculul trebuie să fie dispus pe unul sau pe maxim două rânduri fără spații. Continuitatea celor trei părţi ale VIN-ului, respectiv WIM, VDS, VIS nu poate fi perturbată. În acte, numărul VIN trebuie să fie scris într-un şir de caractere pe o singură linie.

Descrierea şi semnificaţia VIN-ului a fost întocmită în temeiul standardului ISO 3779 (1983).

Unde găsesc numărul VIN?

Numărul de șasiu se găsește cel mai ușor pe eticheta de indentificare aflată deobicei în partea stângă a bordului. Această etichetă este amplasată, în general, în jumătatea din față, pe un element nedemontabil din interior, pe stâlpul mașinii sau pe pragul primei uși.