X
închide

Administratorul datelor dumneavostră este VIN-Info Sp. z o.o. (ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice, Polska, ).
Vă informăm că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (informații despre adresa IP, informații oferite de browser-ul dumneavoastră , informații despre sistemul de operare și despre locația aproximativă): • pe baza intereselor noastre legitime, în scopuri statistice și pentru a administra site-ul nostru, în perioada finalizării analizelor statistice, însa nu mai mult de 3 ani de la data la care au fost obținute datele; • pe baza intereselor noastre legitime, în scopuri de marketing direct al propriilor produse, inlusiv pe baza consimțământului dumneavoastră pentru crearea unor tipologii pe baza unor criterii specifice („profiling”), în scopul de a afișa în viitor anunțuri cu privire la serviciile noastre pe alte site-uri, pe perioada de funcționare a site-ului, sau până la retragerea consimțământului.
Colaborăm cu firme de marketing, cu motoarele de căutare pe Internet, cu rețelele sociale, cu companiile care furnizează instrumente electronice pentru analize statistice și utilizează site-uri de rețele sociale, precum și cu companii de gazduire web, cărora le putem transmite datele acestea (destinatarii datelor).
Datele pot fi transferate în afara Uniunii Europene (UE), numai statelor sau entităților a caror legislație este autorizata de legislația UE. Furnizarea de date nu este obligatorie. Refuzul furnizării datelor cu caracter persona poate conduce la funcționarea necorespunzătoare a site-ului. Dumneavostră aveți dreptul de a accesa baza de date in legatură cu acele date care vă privesc, dreptul la rectificarea datelor, dreptul de a solicita stergerea sau restrictionarea datelor, de a vă opune prelucrări datelor cu caracter personal ce vă vizeaza sau de a vă opune în a le transmite altui operator. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Site-ul poate utiliza cookie-uri și alte tehnologii similare pentru scopurile menționate. Consimțământul pentru utilizarea lor este exprimat prin setările pe care le alegeți în browser-ul dumneavostră. Pentru mai multe detalii despre principiile noastre de prelucrare a datelor și setările browser-ului vă rugăm să consultați [Politica de confidențialitate].

Ce înseamnă numărul VIN? Cum verific numărul VIN?

VIN (Vehicle Identification Number)numit curent NUMĂRUL DE ŞASIU este o combinaţie de semne, care este atribuit unui autovehiculul de către constructoru în vederea identificării acestuia. Datorită standardului ISO 3779 – 1983 unde sunt precizate conţinutul şi compunerea numărului de identificare al autovehiculului, poate fi creat un sistem standardizat de identificare al autovehiculelor unic pentru întragă lume.

Tabliczka znamionowa

VIN are trei părţi distincte:

WMI - cod de identificare mondială atribuit constructorului – este codul artibuit constructorului în vederea idnetificării acestuia.Codul are 3 caractere (literă sau cifră), aribuite de către autoritatea competentă din ţara unde se află sediul constructorului în înţelegere cu organizaţia internaţională pentru standardele ISO sau cu reprezentantul acesteia în ţara respectivă.

VDS - descripor – conţine 6 caractere şi arată caracteristicile generale ale autovehiculului. Caracterele, structura lor şi semnificarea sunt concepute de producătorul. Poziţiile care nu sunt folosite de către producătorul sunt umplute de caracterele alese liber şi fără semnificarea precisă.

VIS - numărul de serie – ultimele opt caractere din care cele ultimele patru trebuie să fie cifre. Dacă producătorul vrea simboliza în indicatorul VIS anul de fabricaţie şi/sau fabrica producătoare, se recomandă ca anul fabricaţiei să fie plasat în prima parte a VIS-ului, dar fabrica în cealaltă parte a VIS-ului. Prin „anul” se înţelege un an calendaristic, în care a fost fabricat autoturismul sau anul model al autovehiculului în conformitate cu menţiunile producătorului.

VIN este o combinaţie alfanumerică cu excepţia ultimelor patru caractere. Pot fi folosite următoarele litere mare din alfabetul latin şi cifre arabe: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.

Producătorii pot utiliza caracterele pentru separa părţile din numărul VIN, WIM, VIS dacă nu sunt identice cu cele sus menţionate sau cu care nu pot fi confundate. Caracterele separatoare nu pot fi folosite în actele. VIN-ul amplasat în sau pe autovehiculul trebuie să fie dispus în unul sau două rânduri fără locuri goale, iar continuitatea de trei părţi ale VIN-ului, respectiv WIM, VDS, VIS nu poate fi perturbată. În actele, numărul VIN trebuie să fie scris întrun şir de caractere pe o singură linie.

Descrierea şi semnificaţia VIN-ului a fost întocmită în temeiul standardului ISO 3779 (1983).

Unde găsesc numărul VIN?

Numărul de şasiu este de găsit cel mai uşor pe eticheta de identificare. Aceasta este amplasată, în general, în jumătatea din faţă, pe un element nedemontabil în interior, lângă uşa sau pe treptele de urcare din prima uşă.